Zero gravity

viac na https://designyoutrust.com/2014/02/kate-upton-goes-zero-g-for-bikini-photoshoot/


a jeden vtip

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Time shift CET - CEST, Striedanie času SEČ - LSEČ

Jacobi constant

Parker Solar Probe

what color does the sun have? Akú farbu má Slnko?

Gravitačné zrýchlenie do vnútra Zeme