Zero gravity

viac na https://designyoutrust.com/2014/02/kate-upton-goes-zero-g-for-bikini-photoshoot/


a jeden vtip

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

What Color is the Sun? Akú farbu má Slnko

Solar System models in the pavement dimension - Planetárne chodníky - Planetenweg

Gravity Potential, Gravity Well - Gravitačný potenciál, gravitačná studňa