Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu január, 2019

Ciolkovského rovnica

Obraz
Ciolkovského rovnica je rovnica vyjadrujúca v mechanike pohybu rakety v bez silovom poli vzťah medzi rýchlosťou rakety a efektívnou výtokovou rýchlosťou  plynov[1]:
Ciolkovského rovnica pre číslo 0 až 25 a výtokové rýchlosti 1000 až 5000 m/s {\displaystyle \Delta v\ =v_{e}\times \ln {\frac {m_{0}}{m_{1}}}} ekvivalenty:[2] {\displaystyle m_{1}=m_{0}\times e^{-\Delta v\ /v_{e}}} {\displaystyle m_{0}=m_{1}\times e^{\Delta v\ /v_{e}}} {\displaystyle \Delta v} - rozdiel medzi začiatočnou a konečnou rýchlosťou rakety,{\displaystyle m_{0}} - začiatočná hmotnosť rakety,{\displaystyle m_{1}} - konečná hmotnosť rakety,{\displaystyle v_{e}}

Moon eclipse 2018 jan. 21.

Obraz

Ultima Thule Effective potencial and gradient effective acceleration g

Obraz
Asteroid Ultima Thule, 2014 MU69, je objekt Kuiperovho pásu. Sonda New Horizons okolo tohto telesa preletela 1. januára2019.

Je to najvzdialenejšie, zblízka skúmané a snímkované kozmické teleso vo vesmíre od Zeme.Vrstevnice efektívneho potenciálu U_eff a jeho záporný gradient, čo je v podstate tiažové zrýchlenie g.


F_eff=- ∇U_eff( r)
g=a_tiaž=F_eff/m [m/s2]

Graf je znormovaný pre μ=m2/(m1+m2)=0.2738


Ešte treba nájsť maximum tiažového zrýchlenia, lebo matematické maximum je pod povrchom asteroidu.


po vektorovom sčítaní v tom bode je tiažové zrýchlenie 0,00253 m/s2, zhruba v takýchto hodnotách bude max a min sa bude blížiť k nule.