Príspevky

General Theory of Relativity GTR - Všeobecná teória relativity

Obraz
Gravitácia a zakrivenie priestoru
Dvojrozmerné zobrazenie zakrivenia časopriestoru. Prítomnosť hmoty mení geometriu časopriestoru a táto (zakrivená) geometria je interpretovaná ako gravitácia.
Všeobecná teória relativity vyvodzuje gravitáciu z geometrického javu v zakrivenom časopriestore, pretože konštatuje:
Hmota (presnejšie jej energia a hybnosť) zakrivuje časopriestor vo svojom okolí.Predmet, na ktorý nepôsobí žiadna sila, sa pohybuje medzi dvoma miestami časopriestoru vždy po najpriamočiarejšej trajektórii, takzvanej geodetickej čiare.
Prvá výpoveď opisuje pôsobenie energie a hybnosti na časopriestor, druhá naopak – ide teda o vzájomné pôsobenie (interakciu) v pravom slova zmysle.

Už štvorrozmerný časopriestor špeciálnej teórie relativity sa dá ťažko názorne predstaviť – pri zakrivenom časopriestore je to o to ťažšie. V záujme predstavivosti si však možno pozrieť situácie so zníženým počtom rozmerov. Napríklad v prípade dvojrozmernej zakrivenej krajiny zodpovedá najpriamejšej tra…

Flat Earth - Plochá Zem

Obraz
https://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth

https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_flat_Earth_societies


"Flat-Earth" map drawn by Orlando Ferguson in 1893:

Pozornosť si zaslúži poznámka vpravo o lietajúcich mužoch: Títo muži lietajú po celom svete rýchlosťou 65 000 míľ za hodinu okolo slnka a 1,042 míľ za hodinu okolo stredu krajiny (v ich mysli). Myslite na túto rýchlosť!


Pozn. Orlando Ferguson bol developer nehnuteľností, titul profesor si udelil len na obrázku.

flat-earth-theory-revealed-map
Google translate:
V roku 1893, Orlando Ferguson, developer nehnuteľností so sídlom v Južnej Dakote, nakreslil mapu Zeme, ktorá spojila biblické a vedecké vedomosti jedinečným spôsobom. Mapka sprevádzala 92-stranovú prednášku o tom, že Ferguson - označovaný ako "profesor" - prednáša v meste za mestom a cestuje ďaleko a hlboko, aby zdieľa svoju geografickú teóriu, zdôraznenú jeho vierou, že Zem bola plochá.

Fergusonova mapa reprezentuje Zem ako obrovskú obdĺžnikovú dosku s hornou povrch…

what color does the sun have? Akú farbu má Slnko?

Obraz
Väčšina ľudí vie, že Slnko je žlté. Veď ho tak vnímame, a čo viac, celá kultúra, ktorá sa s nami tiahne to tak vníma.

Stačí sa pozrieť na obrazy majstrov, ako Slnko zobrazili na svojich dielach.
Vždy išlo o zlatú guľu, občas s červeným nádychom.
Joseph Mallord William Turner's "The Fighting Temeraire Tugged to Her Last Berth to Be Broken up"
A áno, je to to skutočne tak. Vychádzajúce Slnko na obzore má načervenalú farbu, sfarbujúcu ranné zore/červánky. Chvíľu po východe prechádza farba Slnka do žltej, tá chvíľa je závislá na vlhkosti vzduchu, oblačnosti.
Claude Monet, Impression, soleil levant (Impresia, východ slnka) (1872) obraz, ktorý dal meno impresionizmu
Je to úžasné pozorovať, a patrí to k najkrajším javom na Zemi.
Slnko ale ďalej stúpa na oblohe. Vincent Van Gogh, Olive Trees With Yellow Sky And Sun
Jas je už hodne silný, a niečo nám v podvedomý hovorí, aby sme sa nepozerali priamo do Slnka. A keďže nám naša korisť nelieta nad hlavou, tak spokojne sledujeme len …

Solar System models in the pavement dimension - Planetárne chodníky - Planetenweg

Obraz
Wikipédia ma pekné stránky o tejto téme anglickánemeckáModélisation du Système solaire a nemecká špeciálne o chodníkoch.


Škála mierok je od 1:20 miliónov (Slnko má rozmer 71 m), cez najčastejšie 1: 1 miliarde (Slnko 1,39 m) m až po 1:10 miliard (Slnko 13,9 cm).
Modèle du Système solaireLieuÉchelleDiamètre du SoleilDiamètre de la TerreDistance Terre-SoleilDistance Terre-PlutonTaille réelle1:11,392 Gm12,76 Mm149,6 Gm5,914 TmSystème solaire suédois11:20 000 00071 m65 cm7,6 km300 km
Université du Maine (États-Unis) à Presque Isle1:93 000 00015 m137 mm1,6 km64 kmPeoria (Illinois)1:125 000 00011 m100 mm1,2 km47 kmYork1:575 872 2392,417 m22,1 mm259,73 m10,2679 kmSystème solaire de Zagreb ou Nine ViewsZagrebCroatie