Gravitačné zrýchlenie nad povrchom Zeme

r - od stredu ZemeH- od povrchu Zeme

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Jacobi constant

what color does the sun have? Akú farbu má Slnko?

Solar System models in the pavement dimension - Planetárne chodníky - Planetenweg