Gravitačné zrýchlenie nad a pod povrchom ZemeStandard gravity is defined by standard as 9.80665 m/s2.
r - od stredu ZemeH- od povrchu Zeme


Hustota zeme od stredu k povrchu:
Gravitačné zrýchlenie pod a nad povrchom Zeme:

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Time shift CET - CEST, Striedanie času SEČ - LSEČ

Jacobi constant

Parker Solar Probe

what color does the sun have? Akú farbu má Slnko?

Gravitačné zrýchlenie do vnútra Zeme