Potential energy and orbits - Potenciálna energia a obežné dráhy

Olejomaľba od Sascha Grusche:  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Coni ... ential.jpg


Rezy na kuželi dávajú možné obežné dráhy objektu okolo Zeme.

Projekciou obežných dráh (žltá) na gravitačnú studňu (modrá) sú zobrazené energetické krivky vo farbe príslušného kužeľa.
Isaac Newton, ktorý dokázal, že obežné dráhy sú kužeľosečky, je zobrazený vedľa Galaxii. Spektrálne farby symbolizujú rôzne hodnoty energie, analogicky ako je frekvencia svetla.

Je vidieť koľko energie treba na vyšplhanie sa z gravitačnej studne a ako energia s vzdialenosťou od Zeme klesá.
Obrázok polohovej a kinetickej energie a jej zachovanie v 2D. Je jasne vidieť, to čo sa v 3D obrázku hore stráca.

Celková energia E pre eliptickú orbitu je E < 0
Celková energia E pre parabolickú orbitu je E = 0 (v nekonečne sa krivka PE dotkne E=0/červaná /)

Celková energia E pre hyperbolicku orbitu je E > 0


Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Jacobi constant

Parker Solar Probe

what color does the sun have? Akú farbu má Slnko?