Gravitačné zrýchlenie do vnútra Zeme

Gravitačné zrýchlenie Zeme podľa Preliminary Reference Earth Model (PREM). Zrýchlenie má maximum na 0.5463 polomeru Zeme (~ 3481 km, tj. 2890 km pod zemským povrchom) a hodnotu 10,66 m / s². (modrá krivka)


zelená čiarkovaná krivka je pre konštantnú hustotu Zeme
zelená bodkovaná krivka je pre hustotu narastajúcu lineárne do stredu Zeme
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... tyPREM.jpg
Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

What Color is the Sun? Akú farbu má Slnko

Solar System models in the pavement dimension - Planetárne chodníky - Planetenweg

Gravity Potential, Gravity Well - Gravitačný potenciál, gravitačná studňa