Motion of Solar System in the Milky Way - pohyb Slnečnej sústavy v Galaxii

Slnko obieha centrum Galaxie za 240 miliónov rokov a osciluje okolo galaktickej roviny (vystupuje nad a ponára pod)  raz za 50-60 miliónov rokov:Sklon Slnečnej sústavy k Mliečnej dráhe je cca 60°:


Orientácia astronomických súradníc:
Rovina ekliptiky(Zem-Slnko) zviera uhol 23,4° s nebeskou rovinou. A rovina ekliptiky zviera 60,2° s rovinou Galaxie-Mliečnou dráhou.Poloha Zeme, Slnečnej sústavy vo vesmíre:

Detal z obrázku - umiestnenie Zeme:
Slnečnej sústavy:


Umiestnenie Mliečnej dráhy a Slnečnej sústavy (aj jej susedov) v nej:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth%27s_Location_in_the_Universe.jpg

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Beresheet SpaceIL

Time shift CET - CEST, Striedanie času SEČ - LSEČ

Parker Solar Probe

Gravitačné zrýchlenie do vnútra Zeme

Hayabusa2