Time shift CET - CEST, Striedanie času SEČ - LSEČ


Časové pásma:

Časové pásmo je oblasť okolo poludníka, ktorá používa rovnaký štandardný čas - pásmový čas a na Zemi, ak použijeme hodinový posun, vznikne 24 základných časových pásiem, teda vychádza to na 15°, 360° na rovníku deleno 24 hodín je 15°, zemepisnej dĺžky na posun o 1 hodinu oproti koordinovaného svetového času UTC (anglicky Coordinated Universal Time, francouzsky Temps Universel Coordonné).
Základným časovým pásmom je pásmo okolo nultého poludníka, ktorý prechádza Kráľovskou hvezdárňou v Greenwichi (Londýn, Anglicko). Z tohto dôvodu sa pásmovému času zodpovedajúcemu UTC niekedy hovorí greenwichský stredný čas (GMT, Greenwich Mean Time).

V Európe sú časové pásma:
UTC+0 - UTC Z (Zulu), GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time)
UTC+1 - CET (Central European Time), SEČ (Stredoeurópsky čas) 
UTC+2 - EET ( East European Time), VEČ (Východoeurópsky čas)
UTC+3 - FET (Further-eastern European Time / Moscow Time / Turkey Time), MSK (Moskovsky čas)

Ak sa pozrieme na naše časové pásmo okolo 15° zemepisnej dĺžky, v Europe sa CET tiahne od východu Poľska na 24° E (vynechal som 32°E východ Nórska a Svalbard) po západ Španielska 9° W.

1° zemepisnej dĺžky sú 4 minúty času (za 24 hodín, teda 1440 minút, sa Zem otočí o 360°, teda 1440 minút deleno 360° sú 4 minúty na jeden stupeň).

Tak, ak o 12:00 CET na 15°E je poludnie,  tak miestne poludnie je:
- na východe Poľska 24°E je  9°x4 minúty/°=36  minút pred 12:00 CET (24°-15°=9°)
- na západe Španielska 9°W  je 24x4=96 minút po 12:00 CET. (15°-0°+9°=24°)

alebo inak napísané miestne poludnie(Slnko najvyššie na oblohe) na východe Poľska je o 11:24 CET a na západe Španielska je o 13:36.

V letnom čase LSEČ je to UTC+1+1, potom miestne poludnie (Slnko najvyššie na oblohe) je od 12:24 v Poľsku po 14:36 v Španielsku.

Pracovná doba v CET a CET+1

Východ a západ Slnka počas roka a balansovanie času (poludnia)(modrá).
Ranná (6-14 v SEČ(CET)) a popoludňajšia(14-22) smena a pracovná doba(9-17)  posunutá o hodinu v CET z 6 na 5 hodín ráno a to isté v CET+1(ranná (6-14).....) teda v letnom čase celoročne.

Poznámočka: Ak by sme prešli na CET+1 celoročne, tak sme vlastne v UTC+2 a to je EET( Východo europsky čas) a časové pásmo CET by sa možno používalo v Afrike.
EET( Východo europsky čas) tiež používa letný čas EEST (Eastern European Summer Time). V našom prípade by išlo o používanie EET celoročne bez prechodu na EEST.

Ako je vidieť z grafu, netreba prechádzať na EET( Východo europsky čas), stačí len posunúť pracovnú dobu, zo 6 na 5 hodín ráno a z 9 na 8 ráno celoročne a dosiahne sa ten istý výsledok.

Prechodom na EET, by sme mali na 15°E  poludnie o 13 hodine a "občianske dopoludnie" by bolo o hodinu kratšie a "občianske popoludnie" o hodinu dlhšie.
Zástancom dlhšieho "občianske popoludnia" navrhujem rovno prechod na moskovský čas UTC+3.
V zime by sme chodili na rannú smenu (6:00)  4 hodiny pred východom Slnka,  "občianske dopoludnie" by bolo o 2 hodiny kratšie, "občianske popoludnie" o 2 dlhšie a tým pádom poludnie o 14:00. Tu by som chcel pripomenúť, že poludnie je čas, keď Slnko je v polovici svoje dennej púte na oblohe od východu po západ. Zástancovia dlhšieho "občianskeho popoludnia" by mohli zaviesť nový pojem "14-tihodinie" alebo "13-tihodinie" pre poludnie.
Pozn:  poludnie v texte je slnečné poludnie(nazývané tiež pravé poludnie) a  "občianske dopoludnie" a "občianske popoludnie" od 12:00 čo je občianske poludnie.
Ak si chceme užiť dlhšie denné svetlo po práci, tak chodme do práce skôr a neposúvajme občianske poludnie oproti pravému poludniu.

Prijatím EET(Východo europsky čas(UTC+2)) v oblasti s CET celoročne, by bolo krokom od žitia v súlade s prírodou ku silnejšiemu zotročovaniu sa v umelom svete výrobnych hál a kancelárii.

Východ/západ Slnka, dĺžka dňa a balansovanie času(Equation of Time) počas roku

Východ/západ Slnka, dĺžka dňa a posun času(poludnia) počas roku pre 48°N a 17°E v CET


Pre Starú Lesnú  49°9′3″N 20°27′15″E v CET a CEST


Equation of Time - Časová rovnica

Balansovanie poludnia počas roku
 vychádzajúce z pohybu Zeme po eliptickej dráhe okolo Slnka
oproti strednému času.

Wikipédia:"Časová rovnica je rozdiel medzi pravým a stredným slnečným časom. Časová rovnica sa rovná rozdielu hodinových uhlov pravého Slnka a stredného Slnka. Hodnota časovej rovnice sa počas roka mení, možno ju zobraziť analemou, krivkou s dvoma maximami a dvoma minimami. Pri kladnej časovej rovnici kulminuje pravé Slnko skôr ako stredné Slnko a hodiny idúce podľa stredného slnečného času zaostávajú za slnečnými hodinami. V ročnom priebehu časová rovnica dosahuje maximá 16. mája (+3,8 min) a 3. novembra(+16,4 min), minimá dosahuje 12. februára (-14,4 min) a 25. júla (-6,3 min). Časová rovnica vysvetľuje nerovnaké trvanie dopoludňajších a popoludňajších hodín vo februári a novembri, meškanie západov Slnka po letnom slnovrate a pred zimným slnovratom."

Krivka časovej rovnice odzrkadluje dva astronomické fakty:
- sklon ekliptiky (rovina pohybu Zeme okolo Slnka) 23,44 stupňov k rovine zemského rovníka;
 a
- excentricita obežnej dráhy Zeme okolo Slnka, ktorá je približne 0,0167.
Rovnica času (červená plná čiara) a jej dve hlavné zložky vynesené oddelene,
čiarkovaná čiara - dôsledok uhla ekliptiky (perióda 1/2 roka) a
bodko-čiarkovaná - dôsledok rôznej rýchlosti Slnka pozdĺž ekliptiky spôsobenej excentricitou obežnej dráhy Zeme (perióda 1 rok).

Slnko je teda na oblohe v daný deň v iný meraný čas, bez ohľadu na zemepisnú šírku a je to od -14,4 do 16,4 minúty, teda kolíše v rozsahu 30,8 minúty počas roku.


Zachytenie polohy Slnka o rovnakom čase počas roka sa nazýva Analema.
Analema 
Slnečná analema z USA Casper (Wyoming), Paolo Bardelli 
Zaujímavá je snímka v červenom krúžku, 21.8 .2017, zatmenie Slnka

Zaujimavú analemu/y spravil Steven Riegel. K dierkovej komore(pinhole) pridal clonku poháňanú hodinovým strojčekom, ktorá odkryla dierku počas roka 2016 každú hodinu medzi 7 až 15 hodinou.
Prerušená časť analemy je porucha hodinového strojčeka na jeseň, plná čiara je dráha Slnka jeden deň s odkrytou clonou.Analemma plotted as seen at noon GMT from the Royal Observatory, Greenwich (latitude 51.48° north, longitude 0.0015° west).

Návrh zrušenia letného času

Osobne nad tým žasnem. Na prieskum zareagovalo 4,6 milióna zúčastnených z 512,6 miliónov obyvateľov EU.
Z nich 80% je za zrušenie striedania času.

A na tomto základe Európska komisia navrhne zrušiť striedanie letného a zimného času.

4,6 z 512,6 je 0,897%. Tomu hovorím demokracia v praxi.
Keby to bola aspoň kvalifikovaná vzorka. Nie. Sú to len ľudia, ktorý sa ozvali.
Mne striedanie času vyhovuje, ale na deň zmeny (zimného na letný, letného na zimný) samozrejme nadávam. Nikto nemá rád zmenu.

Osobne som zvedavý, ako to dopadne:
-zruší sa prechod na letný čas?
-prejde Europa s CET na UTC+2 celoročne?
-rozdelí sa Europa s CET na rozdielne časové pásma?

Za seba vyberám prvú možnosť a chodiť do práce v zime tak ako teraz a v lete o hodinu skôr.

Ešte podotýkam čo v podstate každý vie, že zmena času alebo vstávanie o hodinu skôr je v podstate a výsledne to isté.
    Ale pre ľudí, ktorý chodia spávať podľa televízneho programu to nie to isté. Radšej posunú čas o hodinu, aby do polnoci mohli sledovať TV, 6 hodín spánku, ... a budíček. Je im jedno kedy vyjde Slnko, majú zatiahnuté závesy. A hlavne, keď idem z práce, tak aby svietilo Slnko.
    Len keď sa prejde na letný čas celoročne a zvyknú si na pozeranie televízneho programu o hodinu dlhšie, teda do jednej hodiny v noci, tak nebudú znovu požadovať zmenu času na letnejší (UTC+3) celoročne?
   Prečo do jednej v noci? A prečo teraz do 12? Proste televízny vysielatelia sa natlačia aj do tohto okna.Članok na idnes.cz

Odbornice na biochronologii, Alena Sumová z Akademie věd, však varuje:
"Z mého pohledu by bylo zavedení letního času horší varianta, než pravidelné střídání. Úplně nejlepší by bylo ponechat celoročně čas zimní, tedy přesněji standardní, druhou variantou je zachovat střídání času a úplně nejhorší je celoroční zavedení letního času."


https://srbr.org/advocacy/daylight-saving-time-presskit/

How Does DST Affect Our Health?
There are good sides to DST, such as coming home earlier (by the sun clock) from school or work and having more hours of daylight during our free time after work. But DST also creates problems, which can be either short-term (acute) or long-term (chronic). The first days after the sudden switch to DST in spring cause acute effects including shorter sleep duration (Barnes and Wagner, 2009; Harrison, 2013), worse performance (Gaski and Sagarin, 2011), and worse health; heart attacks are, for example, higher during that time compared with other weeks (Janszky and Ljung, 2008; Manfredini et  al., 2018), and there may be more traffic accidents (Carey and Sarma, 2017; Coren, 1996a, 1996b; Hicks et  al., 1983; Lahti et al., 2010). The chronic effects may last throughout the months of DST because in many people, social clocks and body clocks remain set to different times, as explained in the previous section; the body clock does not adjust to DST social clock time even over months (Hadlow et al., 2014). The chronic effects of DST have not been studied directly, but we know that DST increases the time difference between the social clock and the body clock (Borisenkov et al., 2017). More and more studies show that time differences between the social clock and the body clock challenge our health (Koopman et  al., 2017; Mota et  al., 2017; Parsons et  al., 2015; Roenneberg et  al., 2012; Rutters et  al., 2014; Wong et  al., 2015), are associated with decreased life expectancy (Borisenkov, 2011), shorten sleep (Borisenkov et al., 2017; Wittmann et al., 2006), cause mental (Foster et al., 2013; Levandovski et al., 2011) and cognitive problems (Díaz-Morales and Escribano, 2015; Haraszti et al., 2014), and contribute to the many sleep disturbances in our societies that are estimated to cost approximately 2% of the gross domestic product (Hafner et  al., 2017). If we established DST throughout the year, the chronic effects would become more severe not only because we have to go to work an hour earlier for an additional 5 months every year but also because body clocks are usually later in winter than in summer with reference to the sun clock (Kantermann et al., 2007). The combination of DST and winter would therefore make the differences between body clocks and the social clock even worse and would negatively affect our health even more.

What should we do? What do scientists recommend?
 The choice of DST is political and therefore can be changed. If we want to improve human health, we should not fight against our body clock, and therefore, we should abandon DST and return to Standard Time (which is when the sun clock time most closely matches the social clock time) throughout the year. This solution would fix both the acute and the chronic problems of DST. We therefore strongly support removing DST changes or removing permanent DST and having governing organizations choose permanent Standard Time for the health and safety of their citizens. Conflict Of Interest Statement The authors have no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0748730419854197


Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Beresheet SpaceIL

Chandrayaan-2

Starlink SpaceX

Flat Earth - Plochá Zem