Sun movement in Solar System Barycenter 2000-2050

Sun movement in Solar System Barycenter,
Sun position in 2025-jun-19,
when Parker Solar Probe is in 24th  perihelion.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Time shift CET - CEST, Striedanie času SEČ - LSEČ

Jacobi constant

Parker Solar Probe

what color does the sun have? Akú farbu má Slnko?

Gravitačné zrýchlenie do vnútra Zeme